Інформація

Реквізити компанії

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ « АРТЕМІДА-Ф»

Скорочена назва: ТОВ «ФК «АРТЕМІДА-Ф»

Код ЄДРПОУ: 42655697

Найменування банку: ПАТ «КБ «Акордбанк»

Код банку (МФО): 380634

Номер рахунку: UA673806340000026003151726001

Оплатити через Portmone

Сторінка в розробці

Розпорядження №825

Згідно Розпорядження № 825 від 19.04.2016 року «Про затвердження Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ», ТОВ «ФК «Артеміда-Ф» подає відомості визначену частиною четвертою статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а саме:


Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТЕМІДА-Ф»
Ідентифікаційний код 42655697
79013, м. Львів, вулиця Степана Бандери, буд. 87, оф. 54


Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою:
Надання послуг з факторингу
Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту


Відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою):
Власники істотної участі – відсутні.
Контроль за фінансовою установою здійснює - Єлецький Андрій Сергійович.


Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи:
Наглядова рада – не передбачено.
Виконавчий орган – Директор Лупак Олександра Михайлівна.
Кінцевий бенефіціар (власник) - Єлецький Андрій Сергійович.


Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи – відсутні
Відокремлені підрозділи відсутні.


Відомості про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі:
Ліценція «НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ»
Код фінансової послуги: 13.11, дата видачі: 19.11.2019 року, строк дії ліцензії: безстрокова
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.11.2019 року, № 2273

Ліцензія «НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ»
Код фінансової послуги: 13.06, дата видачі: 19.11.2019 року, строк дії ліцензії: безстрокова
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 19.11.2019 року, № 2273


Річну фінансова та консолідована фінансова звітність:
Фінансова та консолідована звітність 2018 рік - Переглянути
Фінансова та консолідована звітність 2019 рік - Переглянути


Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи – відсутні.


Рішення про ліквідацію фінансової установи – відсутні.