Фінансова та консолідована звітність

Фінансова та консолідована звітність

Опис до Financial and consolidated reporting

Фінансова та консолідована звітність

Звіт незалежного аудитора за 2020 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про фінансовий стан за 2019 рік

Переглянути
Фінансова та консолідована звітність

Звіт про фінансові результати за 2019 рік

Переглянути